aḥrrud d wiɣzn

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al aynn di ylla wrgaz imlc yict n tmTTuTt tuRw as aprrud tmmt, iwwy d yict yaTnin, cway tbda ...

brrarj d wuccn

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al aynn di ylla brrarj d wuccn d imddukKal ttilin qao, idj n wass inna-s wuccn i brrarj awra ...

bulman d tbulmant

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al aynn di ylla wmvar d tmvart, amvar ism nns "bulman" tamvart ism nns "tbulm ...

hlala

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al zg a tlla yict n tprrudt ism nns "hlala" tSbp palla var-s uma-s ism nns "m ...

mqbub

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al zg a tlla tuccnt d tvyult d tfunast d tizmt d timddukKal, srrpnt qao zzi jint ffvnt d ad ...

qddiccr

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al zg a ylla ydj n urgaz var-s snt n tsdnan uRwnt as stta lwacun, idj d mudrus dag-sn ttinin ...

tmiɣist

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s al zg a ylla yidj n urgaz tmmut as tmTTuTt tdj as d snt n tprrudin, ikkr imlc yict yaTnin, z ...

bab uniḍaṛ

      illa wmcan d tmcant d lxir d memmi-s, al aynn di ylla ydj n urgaz var-s yict n tbpirt d tamqqrant, imlc tlata n tsdnan: snt udji ...